Tao Chang

Miljoenen mensen zijn bezorgd over de mensheid en de conditie van onze planeet. In het laatste decennium hebben we steeds meer natuurrampen en meer emotionele onbalans kunnen waarnemen. In de Verenigde Staten is zelfmoord de derde belangrijkste doodsoorzaak van jongeren tussen 10 en 24 jaar. Een wereldwijd overzicht van middelbare scholieren wees uit dat 16% van de studenten serieus zelfmoord had overwogen. 13% daarvan had een plan gemaakt en 8% gaf aan een poging te hebben ondernomen hun leven te beëindigen in de twaalf maanden voorafgaand aan het rapport. Zware depressie is een veelvoorkomend mentaal probleem waar pubers mee te maken hebben. In de Verenigde Staten, in 2015, hadden ongeveer 3 miljoen pubers tussen 12 en 17 jaar zelf te maken met minstens één zware depressieve periode. Dit aantal staat voor 12.5% van de V.S. bevolking tussen 12 en 17 jaar.

In deze historische tijd blijft de opwarming van de aarde steeds maar doorgaan. Natuurrampen en politieke en economische uitdagingen zijn toegenomen. Oorlog, oude en nieuwe overdraagbare ziektes en veel meer uitdagingen in elk aspect van het leven hebben grote bezorgdheid doen ontstaan voor de mensheid en alles wat bestaat.

In deze bijzonder tijd is op aarde de Tao Chang (道场, Source Field) gecreëerd. De Tao Chang is gevormd op een bestaande plek op aarde door een cirkel van Tao kalligrafieën. Elke Tao kalligrafie is geschreven op een speciale manier en is verrijkt met unieke blessing kracht.

Kalligrafie is een van de meest geëerde fijne kunstvormen zowel in de Chinese cultuur, en ook in andere landen. Over de hele wereld hebben mensen al kunnen genieten van de liefde, schoonheid, vrede, vreugde en meer van de kalligrafieën.

Tao kalligrafie is zo bijzonder omdat het eenheidsschrift is. In de Chinese traditie worden zestien soorten streken gebruikt om een Chinees karakter te schrijven.:Bijvoorbeeld, ‘xin’ betekent hart in Mandarijn Chinees. Het wordt normaal zo: 心 geschreven met 4 lijnen, van links naar rechts: dian, pie, dian, dian. Tao kalligrafie gebruikt één lijn om dit of elk ander karakter te schrijven, net als woorden die normaal met meer dan twintig lijnen worden geschreven. In Tao Calligraphy Oneness writing, Tao Kalligrafie Eenheidsschrift, wordt ‘xin’ geschreven in één ononderbroken lijn die alle vier de componenten van het traditionele karakter 心 bevat.
‘Ling’ betekent ziel in Mandarijn Chinees. Het traditionele karakter Ling (菱) wordt geschreven met vierentwintig afzonderlijke tekens. In Tao Kalligrafie Eenheidsschrift, vertegenwoordigt één ononderbroken streek alle vierentwintig traditionele componenten van het karakter.

In eeuwenoude wijsheid is Yuan Yi en is Yi Yuan. ‘Yuan’ (圆)betekent cirkel. ‘Yi’ (一) betekent één. Tao creëert Een. Tao is Een. Eenheidsschrift draagt Tao Jing Qi Shen. ‘Jing’ betekent materie. ‘Qi’ betekent energie. ‘Shen’ bevat ziel, hart en geest. Ik ben vereerd dat ik een dienaar van de mensheid ben. Ik heb de eer en mogelijkheid gekregen dat ik de Jing Qi Shen van Tao en eenheid in mijn Tao kalligrafieën kan brengen.

Master Sha zegt altijd, “als een vis in vervuild water leeft, wordt de vis ziek of sterft. Om de vis te redden moet het water gereinigd worden.” Mensen leven in allerlei soorten vervuiling, waaronder luchtvervuiling, watervervuiling, voedselvervuiling, chemische vervuiling en meer.

Een mens bestaat uit Jing Qi Shen.
Jing (materie) verblijft in de cellen.
Qi (energie) verblijft tussen de cellen.

Jing en Qi zijn de dragers van Shen, wat ziel, hart en geest inhoudt. Elk systeem, elk orgaan, elke cel, elk DNA en RNA heeft zijn eigen ziel, hart en geest (bewustzijn). Mensen hebben op elk niveau veel Shen Qi Jing blokkades gecreëerd.
Zielenblokkades zijn negatief karma, waaronder persoonlijk en voorouderlijk karma, relatiekarma en meer.
Hartblokkades bevatten hebzucht, boosheid, egoïsme, gebrek aan wijsheid in elk aspect van het leven en onzuiverheid.
Geestblokkades zijn negatieve gedachtepatronen, negatieve overtuigingen, negatieve houdingen, ego en gehechtheden.

Iemands gezondheid, relaties en financiën bestaan allemaal uit Jing Qi Shen. De blokkades in iemand’s Jing Qi Shen zijn de vervuiling die ziektes, uitdagingen in relaties, gebrek aan financiën en meer veroorzaken.
Reinig het water als je een vis in vervuild water wilt redden. De sleutel om de mensheid te helpen die allerlei problemen tegenkomt in elk aspect van het leven, is de Jing Qi Shen blokkades reinigen.
Tao Chang draagt de zuiverste Jing Qi Shen van Tao Source (Bron), de hoogste Schepper. Het kan de Jing Qi Shen zuiveren en zegenen van gezondheid, relaties, financiën en elk aspect van het leven. Tao Chang is nu gecreëerd op aarde.
Als je een Tao kalligrafie traced, volgt, komt de zuiverste Jing Qi Shen van Tao en Eenheid van de Tao kalligrafie naar je toe. Er zijn duizenden verhalen over de kracht van de Tao Chang en Tao Source Calligraphy om gezondheid, relatie, financiën en veel meer te zegenen.

Ervaar de Tao Chang.
Ontvang blessings van de Tao Chang.
Besef de waarde van de Tao Chang.
Laat de Tao Chang jou, je familie en vrienden van dienst zijn.
Tao Chang dient de mensheid, de aarde en alles wat bestaat.


I love my heart and soul
I love all humanity
Join hearts and souls together
Love, peace and harmony
Love, peace and harmony


Ik hou van mijn hart en ziel
Ik hou van de hele mensheid
Breng harten en zielen tezamen
Liefde, vrede en harmonie
Liefde, vrede en harmonie


Er zijn op dit moment 9 Tao Changs ter wereld, waaronder een in Belgie.
Kijk in de agenda voor de wekelijkse Tao Chang Experience sessies of neem contact op met onze klantendienst voor het plannen van een individuele Tao Chang sessie.

© 2017 ALL RIGHTS RESERVED www.mastersha.com


Wil je graag op de hoogte te blijven van onze activiteiten?

Laat hier je emailadres achter.
Terug naar boven